5-modulers nettkurs

Endelig er Online-kurset klar!

Kurset går over 5 moduler, som du har til disposisjon et helt år fra dagen du kjøper det, hvor du lærer hvordan du kan bruke den viljestyrte pusten for å:

- Senke indre uro / angst
- Hjelpe ved mild / moderat depresjon
- Senke muskelspenninger / smerter
- Bedre søvnmønsteret
- Bedre hukommelsen, konsentrasjonen og tilstedeværesen
- Senke blodtrykket
- Bedre selvfølelsen

Pris: kr 6490,-
Har du spørsmål, send en email til aaa@pusteteknikk.no