For Barn

BARN

PUST & FØLELSER

I denne videoen skal vi puste ut på 5 sekunder og inn på 5 sekunder fordi denne pustrytmen har vist seg å aktivere den viktige vagusnerven vår. Vagusnerven spiller en avgjørende rolle i bekjempelsen av inflammasjoner og betennelser samtidig som den er den viktigste komponenten i den parasympatiske delen av det autonome nervesystemet vårt. Ved å puste på denne måten oppnår vi en balanse i det autonome nervesystemet mellom symaptikus (

« fight or flight») og parasympatikus ( «rest and digest"). Forskning har vist at det å puste på denne måten har god effekt både på angst og på depresjon nettopp fordi denne nerven blir aktivert. Vi sier da at tonusen i vagus blir forhøyet, eller at HRV-en ( hjerte-frekvense-variabiliteten ) øker.

Øvelsen er derfor perfekt om et barn er preget av vanskelige tanker og/eller følelser, eller for å roe ned før leggetid.


PUST MED NATUREN


Noen barn vil nok føle at det er litt lenge å skulle puste ut på 5 og inn på 5 sekunder, spesielt om barnet er veldig ungt og dermed har mindre lunger. Da er denne øvelsen et fint alternativ for å roe ned ettersom vi her puster både ut og inn på 4 sekunder. Den virker også veldig beroligende på grunn av naturlydene som er lagt til i musikken.


PUST SOM EN DRAGE


Her har vi en helt annen øvelse som vi IKKE skal gjøre før leggetid, men heller om vi kjenner oss litt trøtte og uopplagte, for eksempel på morgenen før en går på skolen.

Øvelsen er en hyperventileringsøvelse som vi gjør for å trene diafragma, akkurat slik vi trener enhver annen muskel. Når diafragma blir sterkere vil også den autonome pusten, slik vi puster når vi ikke tenker på pusten, bli langsommere, noe som igjen virker beroligende og positivt på vår helse.

NB! Det er viktig å skulle holde pusten etter siste snøft ut her ettersom det får CO2-nivået i blodet vårt til å stige igjen etter hyperventileringen slik at oksygenet igjen kan bli frigitt der vi trenger det; til hjernecellene, muskelcellene og alle de indre organene.

Etterhvert som dere har øvd på øvelsen en stund kan dere derfor godt med fordel prøve å holde pusten enda lenger enn det den søte dragen gjør her i filmen.


PUST I DYRESTILLINGER


Her kombinerer vi de rolige pusteøvelsene med bevegelser for også å aktivere kroppen. Øvelsene passer godt både på skolen og hjemme om det blir litt mye stillesitting. De vil samtidig ha god effekt både på balanse og holdning i tillegg til alle de positive effektene det rolige pustemønsteret fører med seg. Når vi får mer oksygen frigitt til hjerne vil vi klare å konsentrere oss bedre, tenker klarere og lettere klare å huske ny kunnskap. Ved å få mer oksygen til muskulaturen vil vi kunne yte mer uten å bli slitne, og ved å få mer oksygen frigitt til alle kroppens celler vil mitokondriene ( cellenes kraftstasjoner ) kunne skape mye mer energi! I tillegg vil alle de indre organene få alt oksygenet de behøver for å kunne fungere optimalt☺