Grunner til at vi begynner å puste feil

Allerede som barn kan vi begynne å puste overfladisk, enten som en følge av at vi tar etter våre foreldres pustemønster og stress eller fordi vi blir iført klær som strammer rundt livet. Dette vil fortelle barnet at det ikke skal bevege magen ved innpust og føre til at barnet begynner å heve og senke bryst og krageben i stedet. Dette fører til at diafragma ikke får beveget seg fritt og at den nederste delen av lungene blir innaktiv. Dette pustemønsteret kan allerede i ung alder føre til uønskede muskelspenninger i skuldre, nakke og bryst. I tillegg fører det til at alle de indre organene blir stående i ro i stedet for å få den massasjen de er mentå skulle ha.

En annen grunn til at vi slutter å puste fullstendig er at vi, spesielt oss damer, er oppdratt til å holde inn magen. Det er fysisk umulig å skulle puste riktig om vi konstant holder magen inne og hindrer innpusten i å bevege den ut. Det er en myte at magen blir stor og dvask av at vi puster riktig og dypt! Sannheten er at jo større kontroll vi har på vår egen pust, jo større kontroll får vi på vår magemuskulatur og jo lettere blir det å holde magen inn om det skulle være påkrevd. ( Og det bør det svært sjelden være.) Ved å trene riktig pusteteknikk trener vi samtidig den indre buk-muskulaturen og vi kommer i kontakt med kroppens kraftsenter. ( The core eller Kjernen.)

Den viktigste grunnen til et overfladisk pustemønster er nok likevel stress. Når vi stresser aktiveres det sympatiske nervesystemet og stresshormoner som adrenalin og kortisol pumpes ut i kroppen. Når vi befinner oss i en faresituasjon er dette perfekt fordi kroppen settes i kamp - flukt modus. Vi får såkalte superkrefter for at vi skal komme oss ut av den uheldige situasjonen. Faren oppstår først når vi blir værende i denne beredskapen etter at den reelle faren er over. All energi blir da værende i armer og ben, pusten blir overfladisk, det sympatiske nervesystemet forblir aktivert og stresshormonene pumpes ut konstant. Når all energi er i armer og ben vil det si at den IKKE er i immunsystemet og /eller i de indre organene. Det er da ikke vanskelig å skjønne at stress gjør oss syke. I tillegg hindrer det oksygen til å komme ut til muskulaturen og hjernen, noe om medfører dårligerekonsentrasjon og læringsevne i tillegg til dårligere prestasjoner i idrett.