Hvordan puste dypt og riktig?

Når vi puster utelukkende ved å heve og senke brystet, eller enda verre kun ved å bevege kragebenet , benytter vi kun den øvre delen av lungene våre. Dette kan føre til at den nedre delen av lungene blir liggende brakk og stivner. I tillegg er det i lungenes nedre del vi finner flest alveoler ( lungeblærer ) der oksygenet blir frigjort til blodbanene ( eller diffunderer). Det er derfor svært viktig at vi benytter oss av hele lungene når vi puster. Når vi kun benytter oss av en høy pust vil også vår hovedpustemuskel, diafragma, bli stående i ro. Ved dyp diafragmatisk pust kan denne muskelen gjøre at hjertet beveger seg hele 7 cm opp og ned, og alle de indre organene, inkludert tarmene, får en massiv bevegelse. I følge osteopatien er fravær av bevegelse i et organ begynnende død. Derfor er denne bevegelsen helt essensiell for vår helse. Tarmenes bevegelse gjør at fordøyelsen øker, lymfedrenasjen øker, blodgjennomstrømningen blir kraftigere og blodtrykket senkes. Alt som en direkte følge av et roligere og dypere pustemønster.

Jeg starter alltid en konsultasjon liggende da kroppen som regel klarer å slappe best mulig av i denne posisjonen. Klienten behøver ikke bruke energi på "holde kroppen oppreist" og vi kan bruke all energi på pustemønsteret. I tillegg begynner jeg alltid med en utpust med motstand gjennom munnen for å slappe best mulig av i den sekundære pustemuskulaturen i brystet. Ved å puste ut på en ssssss-lyd går pusten langsom og du vet at du puster ut. ( Høres kanskje rart ut, men jeg opplever ofte at klienten er usikker på om han/hun puster ut eller inn om pusten kun går gjennom nesa.)

Innpusten er nemlig automatisk! Det skjer et vakuum ved at lufttrykket blir høyere i atmosfæren enn inne i lungene. Dette vakumet gjør at pusten kommer inn gjennom nesa ,helt av seg selv når vi lukker munnen og slapper av i magen. Om vi i tillegg klarer å la innpusten være helt lydløs er vi langt på vei til et langsomt og helsebringende åndedrett.

Mine to motto er derfor: PUST UT! og SLIPP MAGEN FRI !

Hos enkelte kan det være nødvendig å manipulere muskulaturen rundt diafragma. Om vi har pustet overfladisk over lang tid og konstant holdt magen inne kan muskulaturen ha stivnet slik at en dyp pust er vanskelig. Det er derimot aldri for sent å gjenvinne denne fleksibiliteten. Min eldste klient var 83 år og hadde stort utbytte av øvelsene.

Vi hører ofte utsagn som " Pust ut", "Ta et dypt magadrag", " ikke glem å puste" etc., men det er ikke lett om vi ikke vet hvordan vi skal gjøre det eller om lungene ikke responderer slik vi ønsker etter lang tid med feilpust. Det kan da være nødvendig å lære på nytt det vi kunne som spedbarn! Vi må igjen trene opp bevegeligheten og elastisiteten akkurat på samme måte som vi gjør når vi strekker musklene i resten av kroppen etter en treningsøkt!

HUSK AT PUSTEN ER DEN ENESTE KROPPSFUNSKJONEN SOM BÅDE ER AUTONOM ( GÅR AV SEG SELV ) OG VILJESTYRT! DET LIGGER ET STORT POTENSIALE I Å VIDEREUTVIKLE VÅR PUST OG DET LIGGER RETT UNDER VÅR NESETIPP!