Private Konsultasjoner i Sangundervisning

Private timer i stemmebruk starter alltid med pusteteknikk og det er derfor en forutsetning at en først har tillært seg riktig pusteteknikk før en går videre til stemmeøvelser.

Jeg benytter meg da av metoder fra mine studier der vi gradvis legger mer stemme på pusten og jobber med "pumpeøvelser" fra bukmuskulaturen. Sammen finner vi "the core", styrker den indre bukmuskulaturen samt øker elastisiteten i hele området. Deretter finner vi din sanne stemme.


Pris:

60 minutters individuell time voksne Kr. 1200,-

60 minutters individuell time barn 0-18 år: kr. 800,-

( NB! Alle som tar sangundervisning må først ta 2-3 konsultasjoner i pusteteknikk på Consensio Behandlingssenter. Dette skyldes at sangteknikken er bygget på pusteteknikkene.)

Kontakt: Tlf. 928 68 266