Private Konsultasjoner i Sangundervisning


Private timer i stemmebruk starter alltid med pusteteknikk og det er derfor en forutsetning at en først har tillært seg riktig pusteteknikk før en går videre til stemmeøvelser.

Jeg benytter meg da av metoder fra mine studier der vi gradvis legger mer stemme på pusten og jobber med "pumpeøvelser" fra bukmuskulaturen. 

Sammen finner vi «the core», selve kjernen i kroppen & styrker pyramidemuskelen helt nederst i underlivet. Først når pusten er forankret dypt i kroppen & den riktige muskulaturen er aktivert kan vi finne din sanne stemme.

Pris:

60 minutters individuell time voksne Kr. 1500,-

( NB! Alle som tar sangundervisning må først ta 2-3 konsultasjoner i pusteteknikk på Consensio Behandlingssenter. Dette skyldes at sangteknikken er bygget på pusteteknikkene.)

Kontakt: Tlf. 928 68 266